Како да препознаеш дете растено со кучиња?

Фрли му стапче и ако отрча по него, значи растело со кучиња :).