Како да препознаеш која девојка е експерт, а која почетник

Третата пријателка ќе треба уште да вежба.