Како да препознаеш дека некој возач лудо и незаборавно си поминал на Нова Година или Божиќ?

Ако наредниот ден вози вака како овој, тогаш гарант си поминал убаво :).