Како да престигнеш бавен скијач, кој се раширил на цела патека?

Ако си профи, а тој аматер, вака се прави тоа!