Како да превезеш човек кој не го собира во автомобил

Многу е едноставно, но не и пријатно за патникот.