Како да привлечеш внимание на девојка пред рафтот за перници

Првата перница најтешко падна.