Како да се бориш против ваква брза и бесна бокс машина?

Што друго ти преостанува освен да се браниш и трпеливо да чекаш да дојде моментот.