Како да се ослободиш од малото гранче, додека цепиш големо дрво?

Ако секирата нема решение, чеканот му е мајката.