Како да се отруеш од пиење на домашната журка? (буквално)

Ако веднаш после чаламењето не отиде во тоалет и не исповрати што поголема количина од ова, лошо му се пишува.