Како да внесеш малку свежина во твојот автомобил?

Едноставна преправка, која ти дава релксирачко чувство, како да си на ливада :).