Како да возиш Ламборџини без пари?

За вакво Ламборџини без пари, мораш да имаш врски во локалниот супермаркет…

За некоја продавачка да ти ги чува картоните :).