Како да живееш вечно? (виц)

Оди еден човек да се исповеда и му вели на свештеникот:
– Попе, сакам да живеам вечно. Што да направам?
– Ожени се – му рекол попот.
– Навистина, тоа ли ќе ми помогне да живеам вечно?
– Не, – одговорил попот, – но ќе ти помине желбата да живееш вечнo!