Како девојките се подготвуваат за состанок

Мора по парфемот да ја запомни, но да напоменеме претходно е потребно и туширање.