Како домаќинката ги затвора висачите кога двете раце ѝ се зафатени?

Ако девојките што прават шпага ви се импресивни, што ќе кажете тогаш на ова?