Како две бугарски деца се справуваат со карантинот?

Со песна и игра, животот е полесен. А добро играат маливе!