Како две другарки одат на плажа?

Со тркалање, а како поинаку?