Како е да се ловат риби во Русија

Велат дека за риболов ви треба трпение, но во Русија не мора да се грижат за тоа.