Како еден типичeн Aмeрикaнeц си го прилагодил паметниот домашен асистент Алекса, за своите потреби

Само вели „Алекса, ни требаат пиштоли!“ И Алекса знае што треба да прави.