Како глупите луѓе се заштитуваат од корона вирусот во самопослуга?

Логиката е проста: Ако не диша воопшто, нема шанси да го внесе корона вирусот во себе :).