Како и обично, бато си го доби, ни крив ни должен

Кој растел со помал брат или сестра, ЗНАЕ!