Како и секоја година, така и оваа, штом ќе заврши црниот петок, гледаме тепачки на нервозни купувачи

Заземете добра сеирџиска поза и почнуваме ;).