Како инстатутките прават ангелчиња во снегот?

Погледнете внимателно каква слика доби на крај! Токму онаква каква што посакуваше.