Како изгледа автомобил по судир со лос

Лосот е најголем од фамилијата елени, а за тоа колку е голем и силен сведочи автомобилот.