Како изгледа еден фудбалски натпревар во Узбекистан

Одамна немало „подобар пример“ за „пријателски натпревар“.