Како изгледа една ноќ од животот на една девојка – месечар

Доста интересен и недоволно проучен е моментот кога се будиме во ниедно време од ноќта и почнуваме да зборуваме сами со себе. Многумина го искусиле тоа и верувам дека се смееле до солзи. Посебно мигот кога ќе запалиш светло и ќе сватиш дека тоа било само сон. Кај месечарите ова искуство е малку поекстремно.