Како изгледа кога мотор ќе се забие во автомобил, во очите на моторџијата

Залетаниот моторџија немаше време да закочи, а автомобилот се движеше со многу мала брзина.