Како изгледа „мало ама техничарче“ во автомобилската индустрија

Тука барем гледаме дека дефинитивно не е лага.