Како изгледа обична детска кавга на братче и сестричка?

Кој растел со брат или сестра, знае!