Како изгледа селски „супермаркет“

Не знаеме дали се е според HACCP систем, но добро искористен простор.