Како јаде мама, а како тато

Некој е на должност, а некој на вечера.