Како ќе изгледаа социјалните мрежи да беа офлајн

Процесот е тој само за да ви врати некој на коментарите малку ќе д незгодно.