Како кинеските ученици вежбаат на часот по физичко?

Ова не е само вежба за физичко здравје, туку воедно е и вежба за тимска работа.