Како колегите на градилиштето што можат да те наместат, никој не може

Градежните работници имаат добра смисла за хумор, што им дава сила полесно да се справат со напорната работа. Секогаш гледајте ја позитивната страна!