Како крадат обичните ваги во маркетите

А затоа малото парче месо тежи толку многу…