Како лилјаците вршат мала нужда без да им отиде во устата?

Интересен проблем со уште поинтересно решение :).