Како Македонец си купува сок од автомат во странство?

Ако ние не најдеме финта да го зафркнеме системот, кој ќе најде? 🙂