Како младите мајки ги заспиваат своите деца во 2020?

Мајките растени со телефон и со инста-образование вака го прават тоа.