Како младоженецот ја уништи свадбата

Требаше да се чува за првата брачна ноќ.