Како монголците прават фрижидер од материјалот кој го имаат во изобилство

Икеа не им е рамна!