Како можете да шиете со швајцарски нож

Ова би можело добро да ви послужи доколку се најдете во природа или доколку сакате да сошиете подебел материјал како овој.