Како мрзелив човек преместува кревет

Ова требаше да биде брзо и ефикасно, но…