Како на Балканот се користат средствата за дезинфекција?

А убаво му рече на почеток: „Немој, јас ќе ти купам пиво!“ Но, кој е будала да уништува 70% алкохол за прскање на раце.