Како на човечка глупост реагира Тесла – најбезбедната играчка на планетата?

Тесла автомобилите се познати по својата безбедност, но како илјадниците сензори да се справат со човечката глупост?