Како одиш во супермаркет ако живееш во Тексас, САД?

Да видиме сега дали има 50% попуст или нема? И после на американските психолози не им е јасно како некое дете ќе добие идеја да ја земе пушката и да испотепа се живо затоа што наставничката го мрази и животот не е фер.