Како оваа година Македонките ќе одат на одмор во Грција?

Не на на одмет да си се посмееме малку на своја сметка. Инаку, нашите природни убавини секогаш се опција.