Како правилно се чисти калинка? Многу било лесно, како портокал!?

Ако некој не ви ја покаже финтата, чистењето калинка е толку напорно и комплицирано, што може дури и да ве одврати од јадење калинки.