Како професионалец дрифта на снегот

За се треба одредена вештина.