Како првиот така вториот, само малку пожестоко

Го изеде тремата, па многу ниско ѝ влезе на оградата.