X

Како Руската Православна Црква се бори со коронавирусот?

Со ова пеење, Руската Православна Црква ја започна борбата против пандемијата. Поглаварите отпеаја што отпеаја и си отидоа со хеликоптерот.