Како се цртаат два различни портрети во исто време

Ако ова не е талент не знаеме што е.